NL

ONZE DUURZAAMHEIDSDOELEN


Lumiforte heeft er voor gekozen om prioriteit te geven aan 4 Sustainable Development Goals (SDG's) om een kwaliteitsniveau te waarborgen in onze inspanningen voor duurzame ontwikkeling. Deze doelen zijn: verantwoorde consumptie en productie, schoon water, klimaatactie en geen honger. Deze doelen maken deel uit van de ontwikkelingsagenda 2015-2030 van de Verenigde Naties. Door zich te concentreren op deze 4 specifieke doelen, wil Lumiforte een positieve impact hebben en bijdragen aan de wereldwijde inspanning om de SDG's te bereiken.

Aanpak klimaatverandering
 

 • Lumiforte ontwikkelt producten voor de tuinbouw die de CO2-uitstoot verlagen, het waterverbruik verminderen en de biologische bestrijding van ziekten en plagen stimuleren.
 • Dankzij de schermmiddelen van Lumiforte is de temperatuur in de kas lager waardoor telers minder hoeven te ventileren. Doordat de ramen minder vaak open staan, daalt de CO2-uitstoot. Bovendien hoeft er minder CO2 te worden aangevoerd voor de groei van het gewas. 
 • Doordat kassen minder warm worden in de zomer, verdampen planten minder en hebben ze minder water nodig.
 • Een lagere kastemperatuur in de zomer bevordert de biologische bestrijding van plagen, en is voor werknemers aangenamer om in te werken.
 • Doordat in de winter licht beter in de kas kan doordringen is minder energie nodig om de kas te verwarmen. Meer energie in de winter betekent ook minder kans op ziekten en plagen.

DOELSTELLINGEN BINNEN DE TUINBOUWSECTOR IN NEDERLAND (WHC)

 • Tussen 2010 en 2017 is de CO2-emissie van de Nederlandse tuinbouw gedaald van 8,1 megaton naar 5,9 megaton.
 • Tussen 2004 en 2016 is de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandse glastuinbouw op het oppervlaktewater gedaald met 90 tot 95%. De glastuinbouw heeft het streven om in 2027 nagenoeg emissie loos te zijn. 
 • In 2012 paste 70% van de tuinbouwbedrijven biologische bestrijding toe. In 2016 was dit aantal gegroeid tot 85% en dit percentage blijft stijgen.
 • In Nederland is 4 liter water nodig voor de productie van 1 kg tomaten. In Zuid-Europa wordt 60 liter water gebruikt voor de productie van 1 kg tomaten.

Duurzame productie en consumptie
 

 • Lumiforte minimaliseert de afvalstromen en gebruikt tijdens de productie zo min mogelijk energie. Verpakkingen zijn zoveel mogelijk gemaakt van gerecycled plastic.
 • Via video’s, cursussen en nieuwsbrieven laten we gebruikers zien hoe ze onze producten zo veilig mogelijk voor het milieu gebruiken.
 • Wij promoten de recycling van gebruikte emmers en cans. Ook proberen we het gebruik van klein verpakkingen terug te dringen ten gunste van bulkcontainers (IBC’s).

GERECYCLED PLASTIC VOOR VERPAKKING

De emmers waarin onze coatings zitten zijn gemaakt van 100% gerecycled PCR. PCR is plastic van gerecycled polypropyleen afkomstig van consumentenafval. De emmers van gerecycled plastic hebben een 90% lagere CO2-uitstoot dan emmers gemaakt van nieuw materiaal. Momenteel onderzoeken we of het mogelijk is om ook cans te gebruiken van gerecycled plastic.

Schoon water
 

 • Om het afvalwater te zuiveren dat vrijkomt tijdens de productie van haar producten heeft Lumiforte een eigen filtratiesysteem ontwikkeld. Dit filtratiesysteem wordt gebruikt binnen de productielocaties zodat enkel schoon water op het riool wordt geloosd.
 • Lumiforte is continue op zoek naar groenere grondstoffen die als alternatief voor de huidige gebruikte grondstoffen kunnen worden ingezet in de productieketen. Ook op deze manier verkleint Lumiforte haar footprint.

Beschermen van leven op land en in water
 

 • De producten van Lumiforte zijn gedeeltelijk of volledig biologisch afbreekbaar. Het streven is dat de komende jaren alle producten volledig biologisch afbreekbaar zijn.
 • Afvalwater uit productie wordt behandeld en neutraal geloosd. Zo minimaliseren we de impact op land en water. 

Mondiale samenwerking
 

 • Om duurzame ontwikkelingen te bevorderen gaat Lumiforte wereldwijd partnerships aan. Wij werken onder andere samen met AVAG, Greenhouse Marketeers, DSM, Merck en 3M. Ook zijn we lid van de Club van 100 van Wageningen Universiteit.
 • In nieuwsbrieven en op websites en sociale media stellen we klanten op de hoogte van onze duurzaamheidsdoelen. Door samen aan de slag te gaan, kunnen we de duurzaamheidsdoelen bereiken, dat is onze overtuiging.
Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen